Nasze Produkty

Zmiękczacze GlobaLine serii A /M
Zmiękczacz GlobaLine serii A przeznaczony jest do zmiękczania a także odżelaziania i odmanganiania na zasadzie wymiany jonowej wody: pitnej, do celów gospodarczo-bytowych, technologicznych i kotłowych.
Filtry odżelaziająco – odmanganiające GlobaLine Mito (linia 21, 24, 30, 36)
Filtr GlobaLine Mito przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych w stacjach uzdatniania wody dla wodociągów lokalnych
Filtry odżelaziająco – odmanganiające GlobaLine Pyrolox
Filtr GlobaLine Mito przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych oraz zastosowań przemysłowych

Facebook