Wyślij Zapytanie

Filtr GlobaLine 100 CC

Filtr węglowy GlobaLine CC przeznaczony jest do usuwania niepożądanych składników takich jak chlor i jego pochodne, substancje organiczne itp. z wody

Filtry węglowe GlobaLine CC

Budowa

Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca typ Autotrol 163, wykonana z tworzywa (Noryl) służąca równocześnie do podłączania filtra do instalacji. Element sterujący napędzany jest zegarem elektrycznym, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór głowicy. W filtrze GlobaLine CC zastosowano granulowany wegiel aktywowany. Jest on świetnym medium filtracyjnym o niezwykle dużej porowatości. Struktura porów węgla aktywowanego umożliwia zachodzenie w nim procesów adsorpcji w stosunku do wielu substancji rozpuszczonych w wodzie.

Zastosowanie

Filtr węglowy GlobaLine CC przeznaczony jest do usuwania niepożądanych składników takich jak chlor i jego pochodne, substancje organiczne (np. rozpuszczalniki aromatyczne, benzyna), humusowe, fenole, pestycydy, herbicydy itp. z wody do potrzeb bytowo-gospodarczych i zastosowań przemysłowych. Filtracja węglowa służy min. poprawieniu smaku, zapachu, barwy oraz walorów zdrowotnych wody, a także dostosowaniu wody do wymagań technologicznych (np. do usuwania chloru niszczącego membrany w instalacjach odwróconej osmozy). Filtr węglowy GlobaLine CC serii 100-300 szczególnie polecany jest do stacji uzdatniania dla budynków wielorodzinnych i niewielkich osiedli mieszkaniowych. Istotnym zastosowaniem filtra jest uzdatnianie wody dla potrzeb wytwórni napojów, soków itp. Wzrastający poziom zanieczyszczenia wód syntetycznymi związkami organicznymi coraz częściej czyni filtrację węglową niezbędnym elementem technologii uzdatniania.

Zasada działania

W filtrze GlobaLine CC wykorzystuje się zjawisko adsorpcji na węglu aktywowanym. Dzięki silnie porowatej strukturze węgiel aktywowany posiada bardzo dużą powierzchnię właściwą. Podczas przepływu przez złoże na powierzchni czynnej węgla zachodzi wiązanie cząsteczek rozpuszczonych w wodzie substancji, co jest procesem praktycznie nieodwracalnym. Dodatkowo następuje mechaniczne odkładanie się zawiesin i zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie, tworzące warstwę "zapychającą" filtr. Te nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy okresowo usunąć przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji. Płukanie złoża przebiega dwuetapowo: przeciwprądowe płukanie wsteczne a następnie płukanie współprądowe układające. W trakcie pracy lub w wyniku procesu utleniania złoże węglowe wyczerpuje swoją zdolność adsorpcyjną. Należy je wówczas wymienić lub zregenerować przy wykorzystaniu specjalistycznych metod. Ponieważ węgiel aktywowany jest dobrą pożywką dla drobnoustrojów nie należy dopuszczać do dłuższych zastojów wody w filtrze i okresowo dezynfekować filtr np. za pomocą podchlorynu sodu.

Dane techniczne:

Model GlobaLine 100 CC GlobaLine 200 CC GlobaLine 300 CC
Ilość złoża dm3 34 50 65
Przepływ max. podczas filtracji* m3/h 1,3 1,8 2,1
Min. przepływ przy płukaniu m3/h 1,3 1,8 2,1
Strata ciśnienia podczas filtracji MPa 0,05 0,07 0,08
Przybliżona masa urządzenia z zasypem
(niezalanego)
kg 36 46 54
Średnica przyłączy cale/DN 1 / 25
Dopuszczalny zakres ciśnień MPa 0,18 - 0,60
Dopuszczalny zakres temperatur °C 2 - 36
Zasilanie elektryczne V/Hz 220/50 (praca filtra przy 12V~)
Pobór mocy
(przybliżony)
W 5

Wymiary [mm]

Facebook