Zapytanie Ofertowe

Filtry odżelaziająco – odmanganiające GlobaLine Mito (linia 21, 24, 30, 36)

Filtr GlobaLine Mito przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych w stacjach uzdatniania wody dla wodociągów lokalnych

Budowa

Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. Z boku zbiornika znajduje się głowica sterująca typ Autotrol 172/440, wykonana z tworzywa (Noryl) służąca równocześnie do podłączania filtra do instalacji. Głowica połączona jest ze zbiornikiem za pomocą orurowania PVC DN50. Element sterujący napędzany jest zegarem elektrycznym, zasilanym napięciem 220V. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór głowicy. Z uwagi na ciężar złoża filtracyjnego w modelach 30 i 36 zachodzi konieczność stosowania dodatkowych elektrozaworów DN 50 wspomagających płukanie. Zawory płuczące sterowane są sygnałem z głowicy. W filtrze serii GlobaLine Mito zastosowano złoże katalityczne Mito na podsypce ze żwirku filtracyjnego. Jest to granulowany materiał filtracyjny o zdolnościach katalitycznych zbudowany na bazie braunsztynu, stosowany do uzdatniania wody o dużej zawartości żelaza, manganu, amoniaku i siarkowodoru. Zastosowanie złoża MITO umożliwia uzyskanie wody uzdatnionej o śladowych ilościach żelaza i manganu.

Zastosowanie

Filtr GlobaLine Mito przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych w stacjach uzdatniania wody dla wodociągów lokalnych (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki wielorodzinne, biurowce, szpitale, wodociągi gminne, itp.) oraz wody technologicznej do zastosowań przemysłowych. Duża zawartość żelaza i manganu w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie pitnej może być przyczyną wielu schorzeń) i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, papierniczym, włókienniczym, kosmetycznym itp.), powoduje przyspieszoną korozję i zarastanie instalacji, a także rozwój bakterii żelazowych. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest zły smak oraz wygląd potraw i napojów z niej przyrządzonych, zanieczyszczenia urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.

Zasada działania

W filtrze GlobaLine Mito zastosowano odżelazianie i odmanganianie metodą filtracji na złożu katalitycznym. Woda surowa musi być wstępnie natleniona poprzez napowietrzanie (za pomocą inżektora lub sprężarki) lub dozowanie środków chemicznych. Jeżeli odczyn wody nie mieści się w granicach 7,0 - 8,5 pH należy zastosować układ korekcji odczynu. Podczas kontaktu czynnika utleniającego z wodą w zbiorniku kontaktowym (najczęściej hydroforze przepływowym) a następnie w kontakcie z ziarnami absorbentu związki żelaza i przechodzą do form trudno rozpuszczalnych w wodzie i odkładają się w górnych partiach złoża. Katalityczne własności absorbenta pozwalają na utlenienie manganu do MnO2 nierozpuszczalnego w wodzie. Proces ten zachodzi w głębszych warstwach złoża. Nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy co pewien czas usuwać przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu (regeneracja). Istotne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu podczas płukania wstecznego umożliwiającego uniesienie (ekspansję) złoża i dokładne usunięcie zalegających zanieczyszczeń. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji. W filtrze GlobaLine PP zastosowano sterowanie chronometryczne - filtr samoczynnie regeneruje się co ustawioną na sterowniku liczbę dni, o ustalonej godzinie (najczęściej w nocy).

Dane techniczne:

Model GlobaLine
21 Mito
GlobaLine
24 Mito
GlobaLine
30 Mito
GlobaLine
36 Mito
Ilość złoża dm3 170 255 370 510
Przepływ podczas odżelaziania m3/h 4,5 5,8 9,1 13,1
Przepływ podczas odmanganiania m3/h 3,4 4,4 6,8 9,9
Przepływ podczas płukania m3/h 12 16 25 35
Strata ciśnienia podczas filtracji MPa 0,04 0,04 0,06 0,06
Przybliżona masa urządzenia z zasypem(niezalanego) kg 420 610 980 1350
Średnica przyłączy cale/DN 2" / 50
Dopuszczalny zakres ciśnień MPa 0,18 - 0,60
Dopuszczalny zakres temperatur °C 2 - 36
Zasilanie elektryczne V/Hz 220/50
Pobór mocy(przybliżony) W 20

 

Typ A B C* D E F
GlobaLine 30 PP 1829 760 1270 521 343 2330
GlobaLine 36 PP 1829 914 1424 521 343 2330

Facebook