Zapytanie Ofertowe

Filtry odżelaziająco – odmanganiające GlobaLine Pyrolox

Filtr GlobaLine Mito przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych oraz zastosowań przemysłowych

 

Budowa

Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca typ Autotrol 163, wykonana z tworzywa (Noryl) służąca równocześnie do podłączania filtra do instalacji. Element sterujący napędzany jest zegarem elektrycznym, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. W filtrze serii GlobaLine Pyrolox zastosowano mix złoża katalitycznego Pyrolox i piasku filtracyjnego na podsypce ze żwirku. Jest to granulowany materiał filtracyjny o zdolnościach katalitycznych stosowany do uzdatniania wody o dużej zawartości żelaza, manganu, amoniaku i siarkowodoru. Zastosowanie złoża Pyrolox umożliwia uzyskanie wody uzdatnionej o śladowych ilościach żelaza i manganu.

Zastosowanie

Filtr GlobaLine Pyrolox przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych oraz zastosowań przemysłowych. Duża zawartość żelaza i manganu w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie pitnej może być przyczyną wielu schorzeń) i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, papierniczym, włókienniczym, kosmetycznym itp.), powoduje przyspieszoną korozję i zarastanie instalacji, a także rozwój bakterii żelazowych. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest zły smak oraz wygląd potraw i napojów z niej przyrządzonych, zanieczyszczenia urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.

Zasada działania

W filtrze GlobaLine Pyrolox zastosowano odżelazianie i odmanganianie metodą filtracji na złożu katalitycznym. Woda surowa musi być wstępnie natleniona poprzez napowietrzanie (np. za pomocą inżektora) lub dozowanie środków chemicznych. Jeżeli odczyn wody nie mieści się w granicach 7,0 - 8,5 pH należy zastosować układ korekcji odczynu. Podczas kontaktu czynnika utleniającego z wodą w zbiorniku kontaktowym (najczęściej hydroforze przepływowym) a następnie w kontakcie z ziarnami absorbentu związki żelaza i przechodzą do form trudno rozpuszczalnych w wodzie i odkładają się w górnych partiach złoża. Katalityczne własności absorbenta pozwalają na utlenienie manganu do MnO2 nierozpuszczalnego w wodzie. Proces ten zachodzi w głębszych warstwach złoża. Nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy co pewien czas usuwać przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu (regeneracja). Istotne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu podczas płukania wstecznego umożliwiającego uniesienie (ekspansję) złoża i dokładne usunięcie zalegających zanieczyszczeń. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji.

Dane techniczne:

Model GlobaLine 100 Pyrolox GlobaLine 200 Pyrolox GlobaLine 300 Pyrolox
Ilość złoża dm3 34 50 65
Przepływ max. podczas filtracji m3/h 0,8 1,1 2,4
Min. przepływ przy płukaniu m3/h 1,5 2,1 2,7
Strata ciśnienia podczas filtracji MPa 0,05 0,07 0,08
Przybliżona masa urządzenia z zasypem
(niezalanego)
kg 79 109 139
Średnica przyłączy cale/DN 1 / 25
Dopuszczalny zakres ciśnień MPa 0,18 - 0,60
Dopuszczalny zakres temperatur °C 2 - 36
Zasilanie elektryczne V/Hz 220/50 (praca filtra przy 12V~)
Pobór mocy
(przybliżony)
W 5


 

Facebook