Zapytanie Ofertowe

Zmiękczacze GlobaLine serii A /M

Zmiękczacz GlobaLine serii A przeznaczony jest do zmiękczania a także odżelaziania i odmanganiania na zasadzie wymiany jonowej wody: pitnej, do celów gospodarczo-bytowych, technologicznych i kotłowych.

Budowa

Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca typ Autotrol 255, wykonana z tworzywa (Noryl) służąca równocześnie do podłączania zmiękczacza do instalacji. Jako złoże jonowymienne zastosowano silnie kwaśną kationitową żywicę. Sterownik typu 440 napędzany jest zegarem elektrycznym, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór głowicy

Zastosowanie

Zmiękczacz GlobaLine serii A przeznaczony jest do zmiękczania a także odżelaziania i odmanganiania na zasadzie wymiany jonowej wody: pitnej, do celów gospodarczo-bytowych, technologicznych i kotłowych. Twardość wody spowodowana występowaniem w wodzie jonów wapnia i magnezu jest przyczyną odkładania się kamienia, który utrudnia przepływ poprzez zwężenie średnicy przewodów, powoduje zmniejszenie prze-wodzenia ciepła w instalacjach kotłowych i co za tym idzie straty czynnika grzewczego, obniżenie sprawności oraz znaczne zwiększenie kosztów ogrzewania/produkcji ciepła. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwe jest zwiększenie zużycia środków myjących i proszków do prania, uszkadzanie sprzętu AGD oraz powstawanie zacieków na urządzeniach sanitarnych. Duża zawartość żelaza i manganu w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie pitnej może być przyczyna wielu schorzeń) i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, papierniczym, włókienniczym, kosmetycznym itp.), powo-duje przyspieszoną korozję i zarastanie instalacji, a także rozwój bakterii żelazowych. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest zły smak oraz wygląd potraw i napojów z niej przyrządzonych, zanieczyszczenia urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp. Szeroka gama urządzeń GlobaLine serii A umożliwia zastosowanie ich zarówno w przemyśle, w osiedlowych stacjach uzdatniania wody jak i domkach jednorodzinnych.

Zasada działania

Podczas przepływu wody przez złoże w postaci specjalnej żywicy jonowymiennej następuje wychwy-tywanie przez cząsteczki złoża jonów wapniowych, magnezowych, żelazawych, manganowych, i amonowych z jednoczesnym uwolnieniem jonów sodowych. Proces ten trwa aż do wyczerpania pojemności złoża. W celu przywrócenia sprawności konieczna jest regeneracja. Proces regeneracji polega na wstępnym przeciw-prą-dowym wypłukaniu zanieczyszczeń mechanicznych a następnie przemyciu żywicy roztworem NaCl pobieranym ze zbiornika solanki w celu wymiany jonów zanieczysz-czeń na jony sodu. Po zakończonym zasalaniu złoże jest płukane w celu usunięcia nadmiaru solanki a następnie układane podczas końcowego płukania. Jednocześnie z płukaniem formującym otwierany jest zawór dopuszczający wodę do zbiornika solanki gdzie tworzy się nasycony roztwór soli potrzebny do następnej regeneracji. Zarówno zanieczyszczenia jak i nadmiar solanki odprowadzane są do kanalizacji. Wszystkie cykle pracy zmiękczacza wykonywane są samoczynnie dzięki automatycznej głowicy sterującej. Zastosowane w zmiękczaczu GlobaLine A/M sterowanie chronometryczne uruchamia regenerację co określoną ilość dni, ustawianą na sterowniku w zależności od przewidywanego zużycia wody i jej jakości.

Dane techniczne:

Model A 16 A 20 A 30 A 50 A 75 A 90 A 120
Ilość złoża dm3 14 21 28 50 71 85 113
Pojemność jonowymienna
przy ekon. zużyciu soli
F x m3 80 100 130 230 310 390 460
Ekonomiczne zużycie soli kg 2,0 2,2 2,7 4,5 5,8 8,1 8,1
Przepływ średni m3/h 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 2,3 2,3
Strata ciśnienia przy przepływie średnim MPa 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07
Max. zawartość żelaza mg/dm3 0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Przybliżona masa urządzenia z zasypem
(niezalanego)
kg 30 35 45 56 70 100 123
Średnica przyłączy cale/DN 1 / 25
Dopuszczalny zakres ciśnień MPa 0,18 - 0,60
Dopuszczalny zakres temperatur °C 2 - 36
Zasilanie elektryczne V/Hz 220/50 (praca zmiękczacza przy 12V~)
Pobór mocy
(przybliżony)
W 5

Wymiary [mm]

rysunek - seria A/M

Typ A B C D E F G H
16/M 178 1100 210 114 60 420 910 360
20/M 203 1100 210 114 60 420 910 360
30/M 254 1100 210 114 60 420 910 360
50/M 254 1585 210 114 60 420 910 360
75/M 330 1585 210 114 60 420 910 360
90/M 356 1856 210 114 60 420 910 360
120/M 356 1856 210 114 60 420 910 360

Copyright © 2006 Global Group | Created by muba

Facebook