Dezynfekcja UV

Dezynfekcja UV

Proces dezynfekcji UV polega na naświetlaniu wody falami elektromagnetycznymi o długości 253,7 nm emitowanymi przez promiennik UV. Fale te absorbowane są przez komórki mikroorganizmów niszcząc ich DNA oraz RNA, co uniemożliwia ich rozwój i rozmnażanie. Światło ultrafioletowe jest „czyste” – w odróżnieniu od dezynfekujących środków chemicznych nie powoduje skażenia wody. Woda przepływa wokół kwarcowej rury z umieszczonym wewnątrz niej promiennikiem UV. Konstrukcja lampy zapewnia odpowiednią grubość warstwy cieczy poddawanej dezynfekcji, co zapewnia optymalne przenikanie promieni UV, a tym samym skuteczność urządzenia. W zależności od wersji urządzenia możliwe jest stałe monitorowanie procesu dezynfekcji. Polega ono na ciągłym pomiarze poziomu promieniowania i sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej, gdy intensywność promieniowania spada poniżej granicy dezynfekcji.

Dezynfekcja wody za pomocą lamp UV jest procesem naturalnym, odbywającym się bez dozowania chemikaliów. Unika się w ten sposób powstawania szkodliwych produktów ubocznych i problemów związanych z dostarczaniem i przygotowaniem roztworów do dozowania

Lampy UV S1Q-P – S12Q-P
Lampy serii SQ-P znajdują zastosowanie jako urządzenia uzdatniające wodę w punkcie poboru.

Facebook