Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp. Ma ona na celu odciążenie urządzeń uzdatniających wodę, zabezpieczenie ich oraz całej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.

Firma Global Group oferuje szeroką gamę filtrów mechanicznych oraz wkładów wymiennych:

Wkład mechaniczny do filtrów BB typu BB DGD
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu BB DGD
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu BB R
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu BB R
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu CP 5
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu CP 5
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu WP
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu WP
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu WPX
Wkład mechaniczny do filtrów BB typu WPX
Filtr GlobaLine BB 10
Filtr narurowy o dużej wydajności
Filtr GlobaLine BB 20
Filtr narurowy o dużej wydajności

Facebook