Odżelazianie

Proces odżelaziania można przeprowadzić metodą tradycyjną poprzez wstępne utlenienie żelaza, a następnie jego usunięcie na złożu filtrującym lub też na drodzewymiany jonowej.

Dla utlenienia żelaza możemy dozować do wody związki chemiczne o zdolnościach utleniających lub też możemy doprowadzić tlen z powietrza. W przypadku budownictwa jednorodzinnego do napowietrzania wody stosuje się inżektor. Montuje się go przed hydroforem w celu zassania powietrza. Jako zbiornik kontaktowy wykorzystuje się hydrofor przepływowy w którym zachodzi utlenienie żelaza dwuwartościowego do formy trójwartościowej. W przypadku większych stacji odżelaziających do napowietrzenia wody wykorzystuje się sprężarki, a jako zbiorniki kontaktaktowe wykorzystuje się aeratory.

Do odżelaziania wody można również wykorzystać proces wymiany jonowej. Metodę tę można stosować w przypadku występowania żelaza w formie dwuwartościowej i małych zapotrzebowaniach wody. W tym samym procesie zachodzi zmiękczanie i odmanganianie wody.

Filtry odżelaziająco – odmanganiające GlobaLine Pyrolox
Filtr GlobaLine Mito przeznaczony jest do odmanganiania i odżelaziania wody pitnej, do celów bytowo-gospodarczych oraz zastosowań przemysłowych

Facebook