ZAPYTANIE OFERTOWE

DOBÓR URZĄDZEŃ

Aby uzyskać dobór urządzeń prosimy wypełnić poniższą ankietę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż optymalizacja procesu uzdatniania wody wymaga jak najpełniejszych informacji

Dane zgłaszającego

Przeznaczenie wody

Zużycie wody

Ujęcie wody

Wyniki badań fizyko-chemicznych

* wody podziemne niechlorowane
OznaczenieWynikNajwyższa
dopuszczalna
zawartość
Jednostka
Mętność 1 mg/litr
Barwa (Pt) 15 mg/litr
Zapach akceptowalny ---
Odczyn 6,5 - 9,5pH
Twardość ogólna (CaCO3)60 - 500 mg/litr
ChZT (met. z KMnO4)/utlenialność5 mg/litr
Amoniak (NH4)0,5/1,5* mg/litr
Azotyny (NO2)0,1 mg/litr
Azotany (NO3)50 mg/litr
Chlorki (Cl)250 mg/litr
Żelazo ogólne (Fe)0,2 mg/litr
Mangan (Mn)0,05 mg/litr

Wyniki badań biologicznych

OznaczenieWynikNajwyższa
dopuszczalna
zawartość
Ogólna liczba bakterii na agarze w 1 ml wody w temp. 22°C, czas inkubacji 72h 100
Ogólna liczba bakterii na agarze w 1 ml wody w temp. 37°C, czas inkubacji 24h 20
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody w temp. 37°C, czas inkubacji 24h 0
Liczba bakterii grupy coli typu kałowego w 100 ml wody w temp. 44°C, czas inkubacji 24h 0
Please wait...

Facebook